Insamlingsstiftelsen för
Forskning om Mindfulness
och Medkänsla

Full fart i skolstudien

Mycket händer i skolstudien just nu. Uppföljning av de första skolklasserna är på gång, två nya sjätteklasser har startat och cirka 150 lärare har fått en genomgång av upplägg och praktiska mindfulnessövningar som andningsankaret och kroppsscanning.

1000 barn testar effekten av mindfullness

Mindfulness på skolschemat

Upptäcksfärd i fantasiskog, mjukisdjursavslappning och andningsövning. Ett nytt ämne har lagts till på schemat i klassrummen i Skåne. I ett projekt bland tusen skolbarn ska forskare undersöka om övningar i mindfulness kan leda till minskad stress. De vill även kartlägga den psykiska hälsan.

Forskning i frontlinjen - Mindfullness

Ögat på forskning i frontlinjen

Välkommen till Insamlingsstiftelsen för Forskning om Mindfulness och Medkänsla, IFMM. Stiftelsen ska med insamlade medel stödja och stimulera forskning, utvecklingsarbete och utbildning inom mindfulness och medkänsla och sprida kunskap om vetenskapligt underbyggda metoder.

Ge ett bidrag till forskning om mindfullness

Ge ett bidrag

I dag är stressrelaterade besvär vanliga orsaker till förlorade friskår. Ett flertal studier visar att Mindfulness kan vara en bra metod för exempelvis minskad stress och ökad koncentration. Men mer forskning behövs för att få säkrare svar. Ge ett bidrag och bli en del av en spännande utveckling.

Ny bas för forskning om mindfulness

Mindfulness and Compassion Center for Research, Practice and Education (MCC) är en ny forsknings- och kunskapsplattform för Skånes primärvård och Lunds universitet som analyserar effekterna av mindfulness och medkänsla på den psykiska, kroppsliga och sociala hälsan.

Fler Nyheter

SÅ KAN DU SKÄNKA VIA SWISH

Ett enkelt sätt att bidra till IFMM:s arbete med att stärka forskningen om mindfulness är genom att skänka valfri summa via swish 123 162 4923.

BIDRAG –

STORT SOM SMÅTT

Här och nu kan du ge ett bidrag. Storleken bestämmer du själv, men allt är lika välkommet, stort som litet. Vi skickar en bekräftelse och ett tack för donationen.

HÖGTIDS- ELLER MINNESGÅVA

Att ge en gåva till IFMM vid olika högtider eller för att hedra en närstående eller vän kan vara meningsfullt och uppskattat. Vi har tagit fram ett gåvobrev med plats för en personlig hälsning som du kan överlämna till den som ska hedras.

Insamlingsstiftelsen IFMM stödjer i första hand forskningsplattformen Mindfulness and Compassion Center for research, practice and education,(MCC) vid Centrum för primärvårdsforskning – ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Du bidrar

Bidraget stöttar forskning

Projekt utformas tillsammans med Mindfulness and Compassion center for Research, Practice and Education (MCC), Lunds universitet eller andra nordiska universitet och högskolor som…

…leder till evidensbaserad kunskap som i sin tur kan bidra till minskad stress, ökad koncentration och bättre sömn, bland barn, ungdomar och vuxna