Om mindfullness

Mindfulness

Vår hjärna producerar dagligen tusentals tankar om olika saker. Inte sällan fokuserar vi tankarna på det som varit och det som ska göras. Mindfulness är metod som bygger på att lära sig att vara uppmärksam på nuet.

Hur ofta är du helt närvarande när du umgås med andra, ser på TV eller läser en bok?  Du är där men dina tankar är någon helt annanstans. Antingen på saker som hänt eller så planerar eller oroar du dig för saker i framtiden i stället för att uppleva och agera i nuet. Och det är inte alltid lätt att släppa saker som har satt sig i hjärnan och vägrar att försvinna.

Mindfulness handlar om att försöka kliva ur det tänkandet för att agera och verka mer direkt i vardagen. Mindfulness betyder närvaro i nuet och ökad medvetenhet om tankar och känslor. Det väcker tankar som, vad händer i min kropp och vad gör jag just nu? En viktig del är också en mer accepterande och ömsint hållning mot sig själv och andra.

Mindfulness har i väst utvecklats till ett samlingsnamn som inbegriper både modern psykologi och ett antal buddhistiska tekniker som har med andning, meditation, sinnesnärvaro och kroppskännedom att göra. Genom träning – i grupp eller ensam – är tanken att minska reaktiva, automatiserade sätt att hantera problem. Förmågan att hitta fler och mer flexibla lösningar ökar. Vi blir mer öppna för det som händer och lär oss att förstå våra reaktioner och vårt beteende bättre.

Mindfulness praktiseras av alltfler för att motverka exempelvis stress- och sömnrelaterade besvär samt för att öka koncentrationsförmåga och välbefinnande. Även hälso- och sjukvården har börjat använda sig av mindfulness som komplement vid behandlingar, främst mot stress.

”Tänka kommer vi alltid att göra – men vi kan träna oss i att inte fastna i tankarna.