Olika mindfulnessmetoder

Olika metoder i mindfulness

Det finns flera olika mindfulnessmetoder. Gemensamt för alla är att vara närvarande i nuet. Övningarna har ett likande innehåll med vissa variationer och ges oftast under 8 veckor.

MBSR
Läkaren och professor Jon Kabat-Zinn introducerade mindfulness-baserad stress-reduktion (MBSR) vid stresskliniken på University of Massachusetts 1979. Kliniken tog emot ”svårare” patienter med smärta eller stressymptom och erbjöd 8 veckors gruppbehandling. Tjugo år senare bildades Center for Mindfulness in Medicine vid samma universitet.

Sedan dess har MBSR blivit allt vanligare i sjukvården. Exempelvis har Kaiser Permanente med sina 10,2 miljoner patienter och 18,652 läkare utbildat alla sina läkare i mindfulness av Jon Kabat-Zinn och hans medarbetare under mitten på 2000-talet.

Här & Nu
Ca 1000 mindfulness-instruktörer har utbildats vid University of Massachusetts däribland några svenskar bland annat distriktsläkaren Ola Schenström, som i sin tur har utbildat mer än 1 500 instruktörer i Här & Nu-programmet.

Här & Nu programmet omfattar 8 gruppträffar i 8 veckor under 2 timmar och egen träning varje dag i cirka 20 minuter. Programmet är en anpassning till en svensk verklighet och har använts i primärvården med framgång. Deltagarna tränar 16 timmar med instruktör och hemma 18 timmar – totalt 34 timmar mindfulness-meditation jämfört med MBSR där deltagarna mediterar totalt cirka 70 timmar.

En studie vid Mindfulness and Compassion Center for Research and Education (MCC), Centrum för primärvårdsforskning i Malmö har visat att Här & Nu är lika effektivt som individuell kognitiv beteendeterapi att minska symtomen vid depression, ångest och stressrelaterade besvär. Studien publicerades i British Journal of Psychiatry.

MBKT
Psykologi professorerna och KBT experterna John Teasdale (Toronto), Zindel Segal (Oxford), och Mark Williams (Oxford) utvecklade mindfulness baserad kognitiv terapi (MBKT) för att förebygga återfall av depression.

CFT
Compassion focused therapy (CFT) som utvecklades av professor Paul Gilbert vid Derby universitetet i England utifrån mindfulness, modern neurovetenskap, psykologi och evolutionen introduceras i Sverige de senaste åren och tillsammans med MBCT talats om den tredje vågens psykoterapi. CFT passar bra i individuell psykoterapi terapi medan MBCT är en grupp terapi precis som MBSR och det svenska MGT programmet.

DBT
Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tredje generationens KBT och utformades på 1980-talet av psykologen Marsha Linehan samtida och oberoende av Jon Kabat-Zinn. DBT bygger på beteendeterapi, kognitiv terapi, dialektisk filosofi samt sekulariserad mindfulness moment ur den zenbuddistiska filosofin som medveten närvaro och acceptans.

ACT
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) utformades på 1980-talet av Steven Hayes. ACT är en terapimetod som från början använts speciellt vid smärtrehabilitering.ACT är en empiriskt baserad psykologisk behandling som använder acceptans och mindfulness strategier i terapin.